VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

Javni sklad RS za podjetništvo (SPS) je ponovno odprl vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih ter vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. V ta namen lahko vaše podjetje pridobi nepovratna sredstva v vrednosti do 9.999,99 € (oz. do 600,00 € na zaposlenega) za kritje stroškov usposabljanja. 

Višina sofinanciranja s strani SPS-a je 60% celotne vrednosti izobraževanja. Predavatelj usposabljanja mora biti naveden v katalogu strokovnjakov za usposabljanje iz spletne strani DIH Slovenija – Perftech se na spletni strani DIH-a nahaja na naslednji povezavi.

V primeru interesa ali dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na mail kristina.kac@perftech.si ali nusa.fojkar@perftech.si.

Poskrbite, da bodo vaši zaposleni pridobili primerne digitalne kompetence, tako bodo obogatili svoje znanje in pripomogli k uspešnosti podjetja!