Elektronske plačilne liste

ePlače je celovita rešitev za elektronsko obveščanje in reševanje plačilnih list. Tiskanje, priprava za posredovanje ter posredovanje plačilnih list zaposlenim je lahko zamudno in potratno opravilo. Zato moramo strmeti k večji produktivnosti in fleksibilnosti zaposlenih, prihranku časa pri pripravi dokumentacije, zmanjšanju stroškov (kopiranje, tiskanje,…) in preprosti interpretaciji rezultatov.

Rešitev ePlače je celovita rešitev za elektronsko odobritev plačilnih list, njihovo zaščito z individualnim geslom vsakega zaposlenega, posredovanje plačilnih listov po elektronski pošti ter elektronsko potrditvijo prejema plačilne liste.

Značilnosti:

  • brez stroškov tiskanja, kuvertiranja ter dragega pošiljanja ali zamudne dostave,
  • avtomatiziran proces kreiranje PDF/A plačilnih list in pripadajočih dokumentov,
  • avtomatsko kreiranje gesel za zaščito PDF/A dokumentov,
  • zavarovanje dokumentov z gesli,
  • varnost dostopa do posameznih dokumentov samo pooblaščenim osebam,
  • nadzor nad dostopi do dokumentacije.