Ponujamo vam naslednje vrste storitev servisa in vzdrževanja:

  • tehnična pomoč in dežurstvo – serviser je naročniku na voljo 24 ur/dan vse dni v letu, za kar naročnik plačuje pavšalni znesek,
  • tehnična pomoč – serviser je naročniku na voljo med delovnim časom v dogovorjenem roku, izven njega pa po dogovoru, za kar naročnik plačuje pavšal,
  • tehnična pomoč na klic – opravljeno storitev naročnik plača po veljavnem ceniku,
  • storitev nadzora in/ali arhiviranja – serviser periodično nadzira delovanje omrežja oz. ključne opreme in skrbi, da je na opremi nameščena prava programska oprema in popravki le te, skrbi, da se ključni procesi izvedejo pravilno in to tudi preverja.

Katere prednosti vam prinese sklenjena vzdrževalna pogodba?

  • Hitrejši odzivni čas, ker imajo pogodbe dogovorjene odzivne čase in prednost pri reševanju pred pomočjo na klic,
  • podaljšanje uporabnosti računalniške opreme in nemoteno delovanje opreme v vseh pogojih delovanja,
  • cenovno ugodno reševanje težav, še preden se pojavijo, saj so v pogodbenem vzdrževanju vključeni tudi redni mesečni preventivni pregledi in nadzor delovanja opreme,
  • vnos zahtev po intervenciji in spremljanje poteka preko spleta.

Sistemska integracija in oprema

Mitja Klemenc

Prodaja sistemske opreme in multimedijskih sistemov
telephone: +386 1 588 44 17
telephone: +386 31 395 230
email: mitja.klemenc@perftech.si

Kontakt