Prednosti Perftech.MIS

Grafični prikaz podatkov.
Vrtanje po podatkih.
Sodobna in interaktivna spletna aplikacija.
Uvoz podatkov iz različnih virov.
Vse pomembne informacije na enem mestu.
Uporaba z različnih naprav.

Področja uporabe

Bilančni kontroling
Pregled glavne knjige skupaj z AJPES poročili (izkaz uspeha, bilanca stanja,...).
Analiza partnerja
Pregled odprtih terjatev in obveznosti, zamude plačil po različnih časovnih intervalih.
Prodaja
Analiza prodajnih dokumentov, pregled toka dokumentov od začetnega povpraševanja do izdane fakture. Primerjava realizacije s planom oz. preteklimi obdobji.
Nabava
Analiza nabavnih dokumentov, pregled toka dokumentov. Primerjava realizacije s planom oz. preteklimi obdobji.
Zaloge
Gibanje zalog, količinsko in vrednostno stanje po skladiščih, obveščanje o kritični zalogi.
Proizvodnja
Pregled aktivnosti po delovnih nalogih, evidenca ur, nedokončana proizvodnja, izmet.
Kadri
Pregled zaposlenih (delovna doba, delovna mesta, usposabljanja, invalidnost, obdobje nastopa dela, ocenjevanje).
Plače
Pregled plač zaposlenih (pogodbe, plačilni razredi, struktura plače, obračuni, izplačila, urne postavke, bolniške, prisotnost).
Kocke po meri
Razvijemo po meri naročnika (logistika, pokritje izdelka, denarni tok, evidenca del, reklamacije, projekti, bonitete in plani, osnovna sredstva).

Video predstavitev

Ključni kazalniki uspeha

Ključne kazalnike uspeha (KPI) enostavno vključimo neposredno iz analize. Z nekaj kliki analizo zelo hitro opremimo s KPI.
Ko je KPI (Key Performance Indicator) ustvarjen, ga lahko ponovno uporabimo na številnih nadzornih ploščah. Vsi KPI-ji, ki so na voljo trenutnemu uporabniku, so vidni v razdelku ‘Nadzorne plošče’ -> ‘KPI’ aplikacije Perftech.MIS.

Načrtovana naročnina

Načrtovana poročila OLAP omogočajo redno prejemanje svežih podatkov OLAP in dogodku prejemnika ni treba vedeti, da je za prejeto e-pošto odjemalska programska oprema OLAP.

Dekompozicijska analiza

Dekompozicijska analiza je sestavljena iz ravni (korakov) analize, dodanih z možnostjo izbire članov ravni, ki bi jih radi raziskali v naslednjih ravneh, ki jih bomo dodali, da bi videli podrobnosti analize, ki nas zanima. To je vrtanje podatkov v več korakih, z veliko možnostjo spreminjanja izbranih članov katere koli ravni kadarkoli. Ko kliknete katerega koli člana ravni, bo vključen v izbiro ravni in celotno drevo razčlenitve bo ponovno izračunano in vizualizirano z novo izbiro.

Za več informacij kontaktirajte

Mojca Uranjek

Prodaja programske opreme