Prednosti Perftech.MIS

Grafični prikaz podatkov.
Vrtanje po podatkih.
Sodobna in interaktivna spletna aplikacija.
Uvoz podatkov iz različnih virov.
Vse pomembne informacije na enem mestu.
Uporaba z različnih naprav.

Področja uporabe

Bilančni kontroling
Pregled glavne knjige skupaj z AJPES poročili (izkaz uspeha, bilanca stanja,...).
Analiza partnerja
Pregled odprtih terjatev in obveznosti, zamude plačil po različnih časovnih intervalih.
Prodaja
Analiza prodajnih dokumentov, pregled toka dokumentov od začetnega povpraševanja do izdane fakture. Primerjava realizacije s planom oz. preteklimi obdobji.
Nabava
Analiza nabavnih dokumentov, pregled toka dokumentov. Primerjava realizacije s planom oz. preteklimi obdobji.
Zaloge
Gibanje zalog, količinsko in vrednostno stanje po skladiščih, obveščanje o kritični zalogi.
Proizvodnja
Pregled aktivnosti po delovnih nalogih, evidenca ur, nedokončana proizvodnja, izmet.
Kadri
Pregled zaposlenih (delovna doba, delovna mesta, usposabljanja, invalidnost, obdobje nastopa dela, ocenjevanje).
Plače
Pregled plač zaposlenih (pogodbe, plačilni razredi, struktura plače, obračuni, izplačila, urne postavke, bolniške, prisotnost).
Kocke po meri
Razvijemo po meri naročnika (logistika, pokritje izdelka, denarni tok, evidenca del, reklamacije, projekti, bonitete in plani, osnovna sredstva).

Video predstavitev

Ključni kazalniki uspeha

Ključne kazalnike uspeha (KPI) enostavno vključimo neposredno iz analize. Z nekaj kliki analizo zelo hitro opremimo s KPI.
Ko je KPI (Key Performance Indicator) ustvarjen, ga lahko ponovno uporabimo na številnih nadzornih ploščah. Vsi KPI-ji, ki so na voljo trenutnemu uporabniku, so vidni v razdelku ‘Nadzorne plošče’ -> ‘KPI’ aplikacije Perftech.MIS.

Načrtovana naročnina

Načrtovana poročila OLAP omogočajo redno prejemanje svežih podatkov OLAP in dogodku prejemnika ni treba vedeti, da je za prejeto e-pošto odjemalska programska oprema OLAP.

Dekompozicijska analiza

Dekompozicijska analiza je sestavljena iz ravni (korakov) analize, dodanih z možnostjo izbire članov ravni, ki bi jih radi raziskali v naslednjih ravneh, ki jih bomo dodali, da bi videli podrobnosti analize, ki nas zanima. To je vrtanje podatkov v več korakih, z veliko možnostjo spreminjanja izbranih članov katere koli ravni kadarkoli. Ko kliknete katerega koli člana ravni, bo vključen v izbiro ravni in celotno drevo razčlenitve bo ponovno izračunano in vizualizirano z novo izbiro.

Za več informacij kontaktirajte

Mojca Uranjek

Prodaja programske opreme

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kakšne so glavne funkcionalnosti poslovne inteligence Perftech.MIS?

  • Večdimenzionalni podatkovni model (OLAP)
  • Integracija podatkov iz različnih virov
  • Samopostrežni BI (SQL poizvedbe ali CSV uvoz podatkov)
  • Interaktivne nadzorne plošče s KPI
  • Vizualizacija podatkov
  • Sodelovanje in deljenje
  • Ad-hoc poročanje
  • Planiranje
  • Podpora mobilnim napravam
  • Vgrajevanje analiz in nadzornih plošč

Kako se vaša rešitev za poslovno inteligenco prilagaja potrebam vodstva podjetja?

Perftech.MIS je namenjen odločevalcem v organizacijah. S svojo enostavnostjo in možnostjo samopostrežnih funkcionalnosti pa je uporabnost razširjena tudi na nižje ravni organizacije, kot so npr.: vodje oddelkov oz. vodje ekip.

Kako se vaša rešitev za poslovno inteligenco prilagaja posebnim potrebam analitikov in uporabnikov v podjetju?

Rešitev Perftech.MIS se po uporabnosti poskuša približati širšemu krogu uporabnikov, ki morda nimajo analitičnih veščin, vendar vsebinsko dobro poznajo s poslovanjem povezane podatke, da s pomočjo enostavnega in intuitivnega vmesnika ustvarijo kvalitetne analize. Na ta način se analitiki lahko osredotočajo na bolj zahtevne naloge.

Kakšne vrste podatkov in analiz omogoča vaš sistem za poslovno inteligenco?

Perftech.MIS sloni na konsolidaciji in prikazu podatkov iz ERP sistema Perftech.LARGO (Finančni podatki, podatki prodaje, nabave, proizvodnje,…), vendar omogoča tudi obdelavo in analizo podatkov iz drugih virov.
Omogoča obdelavo in analizo strukturiranih podatkov (relacijske baze, preglednice, csv), večdimenzionalne podatke (OLAP), podatke različnih ODBC virov (Oracle, Access, MySql, Firebird,…).

Kako vaša rešitev Perftech.MIS podpira analizo finančnih podatkov?

Rešitev Perftech.MIS podpira analizo finančnih podatkov iz ERP sistema Perftech.LARGO. Finančna poročila Bilanca stanja, Izkaz uspeha, Terjatve in obveznosti ter druga, po meri pripravljena poročila.

Je oblika bilance ustrezna za izvoz v AJPES?

Da. Bilančna analiza temelji na AJPES strukturi.

Kakšne so varnostne funkcionalnosti vaše rešitve za poslovno inteligenco?

Rešitev je nameščena na lokalnem strežniku pri naročniku (t.i. “on premise"), kjer je varnost v prvi vrsti pogojena z varnostjo lokalnega okolja.

Dostop do spletne aplikacije Perftech.MIS lahko omejimo na lokalno omrežje.

Viri podatkov so šifrirani. Rešitev podpira Windows avtentikacijo, Windows login obrazec ali spletno avtentikacijo lokalnih Perftech.MIS uporabnikov z uporabo politike varnih gesel.

Kako zagotavljate varnost podatkov in zaščito pred nepooblaščenim dostopom?

Rešitev omogoča varovanje občutljivih podatkov v skladu s pravili organizacije in sicer preko uporabniških pravic, kjer lahko poljubno omogočimo ali onemogočimo dostop do občutljivih podatkov.

Pravice dostopa je možno definirati tako na viru podatkov, kot tudi na mapah, kjer se posamezne analize nahajajo.

Kakšna je uporabniška izkušnja vašega managerskega informacijskega sistema? Je vmesnik intuitiven in enostaven za uporabo?

Rešitev Perftech.MIS je namenjena širšemu krogu uporabnikov, zato je vmesnik enostaven in intuitiven ter omogoča hitro uvajanje uporabnikov.

Ali omogočate povezavo z drugimi obstoječimi sistemskimi rešitvami v podjetju, kot so ERP (sistemi za upravljanje poslovnih procesov), CRM (sistemi za upravljanje odnosov s strankami) ali druge aplikacije?

Perftech.MIS sloni na konsolidaciji in prikazu podatkov iz ERP sistema Perftech.LARGO, vendar omogoča povezovanje s podatki drugih sistemskih rešitev.

Ali vaša rešitev prilagojena uporabi na mobilnih napravah?

Da. Rešitev Perftech.MIS omogoča uporabo in prikaz nadzornih plošč na mobilnih napravah.

Kakšna je vaša podpora strankam in vzdrževanje rešitve? Ali zagotavljate stalno tehnično pomoč in posodobitve?

Našim naročnikom nudimo podporo v delovnem času podjetja, od ponedeljka do petka, med 8:00 in 16:00 uro.

Za pomoč pišite na mis-podpora@perftech.si .

Izvajamo redne posodobitve, v skladu s pogodbenimi pogoji.

Kako napredne so vizualizacije podatkov v vaši rešitvi za poslovno inteligenco? Ali omogočate ustvarjanje interaktivnih grafov, diagramov ali nadzornih plošč z vgrajenimi analizami?

Rešitev Perftech.MIS omogoča ustvarjanje interaktivnih grafov, diagramov in nadzornih plošč. Omogoča filtriranje, rezanje in vrtanje podatkov ter številne druge načine analiziranja in prikazovanja podatkov.

Ali ima vaš sistem funkcionalnost samodejnega poročanja?

Da. Rešitev omogoča pripravo in distribucijo poročil po vnaprej določenem urniku. Poročila se v prejetem elektronskem sporočilu generirajo kot priponka (.pdf, .xlsx) ali povezava do analize oz. nadzorne plošče.

Ali ponujate funkcionalnost "ad-hoc" analiz, kjer uporabniki lahko sami izvajajo analize na podlagi svojih specifičnih potreb?

Da. Uporabniki imajo možnost prikaza in analiziranja podatkov, ki so jih uvozili iz datoteke csv ali podatkov pridobljenih s pomočjo SQL poizvedb.

Ali je mogoče izvajati analize v realnem času?

Da. Podatki se iz ERP sistema Perftech.LARGO v Perftech.MIS prenašajo dnevno. Prenosi potekajo v nočnem času. Za ključne podatke lahko uredimo tudi prenose v delovnem času. Prenesene podatke lahko urejate v realnem času.

Kako je z varnostjo in zaupnostjo podatkov pri analizah?

Rešitev omogoča varovanje občutljivih podatkov v skladu s pravili organizacije in sicer preko uporabniških pravic, kjer lahko poljubno omogočimo ali onemogočimo dostop do občutljivih podatkov.

Ali ponujate možnosti za napredno napovedovanje, trende ali scenarijske analize?

Rešitev Perftech.MIS ponuja možnost spremljanja rezultatov na podlagi vnesenih planskih podatkov, preko modula za Načrtovanje in napovedovanje. Trenutno še ne podpiramo možnosti napovedovanja prihodnjih rezultatov.

Želimo predstavitev na podatkih podjetja.

Za več informacij kontaktirajte

Mojca Uranjek

Prodaja programske opreme