Poslovna raven upravljanja varnosti:

  • Uredi dokumentacijo in organizacijo varnostnih pravil (politike), opredeli vloge, naloge in odgovornosti zaposlenih znotraj delovnega procesa in v obratovanju.
  • Določi postopke in pravila pri pristopnem varovanju, upravljanju sredstev, varovanju človeških virov ter fizični in okoljski varnosti.
  • Na podlagi analize vrzeli, tveganja, obvladovanja incidentov in upravljanja neprekinjenega poslovanja pripravi, uvede, nadzoruje in izpopolnjuje pripravljenost družbe na nepredvidene dogodke in zagotavlja kontinuiteto poslovanja.

Sistemska raven upravljanja varnosti:

  • Sistemska raven je prva, ki s postopki poslovne ravni in tesne integracije z aplikativno ravnjo izvede dejansko varovanje gradnikov in rešitev IS.
  • Varnostne nastavitve, izvajanje sistemskih dopolnil in popravkov, preverjanje delovanja, skrb za varno beleženje, nadzor nad delovanjem ter visoka razpoložljivost in zagotavljanje kontinuitete poslovanje so osnova kakovostnega in zanesljivega delovanja storitev IS.

Perftech z ekipo certificiranih in izkušenih strokovnjakov ter z najvišjimi partnerskimi statusi s področja operacijskih sistemov, podatkovnih zbirk, datotečnih, predvsem pa aplikativnih sistemov in rešitev, omogoča poln izkoristek vložka v vrhunsko tehnologijo, ki jo zagotavljajo Dell, HP, Lenovo, Microsoft, SAP, in Oracle.

Aplikativna raven upravljanja varnosti:

  • varno načrtovanje (arhitektura);
  • strokovni razvoj (primeri dobre prakse varnega razvoja, podvojeno programiranje, revizijsko sledenje, izogibanje ranljivosti);
  • natančno testiranje (pregled in varnostno testiranje izvorne kode in gradnikov aplikativnega IS, anonimizacija podatkov, vdorno testiranje);
  • skrbno nameščanje (integracija s sistemsko varnostjo);
  • popolna dokumentacija.

Sistemska integracija in oprema

Mitja Klemenc

Prodaja sistemske opreme in multimedijskih sistemov
telephone: +386 1 588 44 17
telephone: +386 31 395 230
email: mitja.klemenc@perftech.si

Kontakt