Odprt je javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Odprl se je dolgo pričakovani javni razpis P4D ReactEU za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP). Namen razpisa je spodbuda investicij v programsko in strojno opremo katerih višina sofinanciranih sredstev je od 30.000€ do 100.000€.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in prodajnih verigah, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

Predmet razpisa:

• Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave razpisa
• Minimalna vrednost projekta je 50.000 € v kateri znesek se prištevajo stroški: Opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, zaposlenih in zunanjih izvajalcev
• podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
• Digitalizirati je potrebno vsaj 3 področja: Na primer: Proizvodnja, Prodaja, Finance, Beleženje delovnega časa itd…
• Upravičeni so tudi stroški opreme za avtomatizacijo vaše proizvodnje ter oprema, ki omogoča prenos podatkov iz strojev v ERP sistem (Terminali, čitalci, tiskalniki za izdelavo nalepk, spletni strežniki, računalniki…)

Dokumentacija, ki jo je potrebno izpolniti:
• Prijavni list, na ePortalu (SPS)
• Predstavitveni načrt
• Finančna priloga za s. p.
• Finančna priloga za gospodarske družbe
• Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov
pri FURS (Obrazec 3)

Pomembna dokumentacija brez katere vloga ne bo izbrana je AKCIJSKI NAČRT ZA IZVEDBO DIGITALNE TRANSFORMACIJE. Priprava je zelo kompleksna zato priporočamo zunanje agencije.

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je od 1.10.2020 do 30.09.2022. Torej vlagatelj mora izvesti digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo zaključiti najkasneje do 30.09.2022

Za več informacij nas kontaktirajte na info@perftech.si in skupaj bomo prišli do prave rešitve.