NUVAP PROSYSTEM

Prva IoT (Interne Of Things) rešitev za stalno spremljanje 26 okolskih dejavnikov ter omogočanje vzpostavljanja in nadzora zdravstvenih politik na delovnem mestu.

 Nuvap ProSystem je nadzorni sistem, ki zbira in prikazuje podatke o 26 okoljskih parametrih.

Nuvap za poslovne sistemeNuvap ProSystem omogoča lažjo oceno tveganja na področju zdravja in varnosti pri delu ter zagotavlja višjo stopnjo zaščite na delovnih mestih.Nuvap ProSystem omogoča zasebnim podjetjem in organizacijam, da spodbujajo svoje programe za izboljšave HSE (Okolje za varovanje zdravja), poklicne blaginje, družbene odgovornosti in upravljanja sistemov.Podatke, ki jih zberejo naprave ProSystem, je mogoče zlahka uvažati v platforme za upravljanje objektov, v nadzorne sisteme in platforme poslovne inteligence. Serija ProSystem Nx vključuje vrsto inovativnih več-senzorskih naprav, nameščenih v zaprtih (poslovnih ali stanovanjskih) prostorih, z namenom nadzora »onesnaževalcev« in posledično omogočanja različnih vrst storitev nadzora in analitik.

 ELEKTROMAGNETNO POLJE

 • Visoka frekvenca
 • Nizka frekvenca
 • WiFi
 PLINI
 • Radon
 • Metan (CH4)
 • Formaldehid (CH2O)
 • Ogljikov Dioksid (CO2)
 IONIZACIJSKO SEVANJE
 KAKOVOST ZRAKA
 • H2,
 • LPG (utekočinjeni naftni plin),
 • alkohol,
 • NH3,
 • Etanol,
 • Toluen (C6H5CH3),
 • Ogljikov monoksid (CO)
 • DIM / OGENJ
 • PRAŠNI DELCI
 ZVOČNO ONESNAŽENJE
 • Visoka frekvenca
 KAKOVOST VODE
 • Klor,
 • trdota,
 • alkalnost,
 • Ph,
 • nitriti in nitrati
 TEMPERATURA
 VLAŽNOST