Kakovost

Sistem vodenja kakovosti smo poistovetili s sistemom vodenja podjetja, zato tudi cilje kakovosti enačimo s cilji podjetja. Ti so predvsem:

 • zagotavljanje uspešnega poslovanja,
 • prodor na tuje trge ,
 • nenehen razvoj rešitev,
 • storitev uspešnost,
 • zadovoljstvo in razvoj zaposlenih.

V podjetju PERFTECH d.o.o. smo si zastavili sledečo politiko kakovosti:

 • Vsi zaposleni smo odgovorni za kakovostno delo. V duhu stalnih izboljšav se držimo načela »planiraj – stori – preveri – ukrepaj«, ki mora veljati za vsakogar izmed nas, kajti kakovost je tudi in predvsem naša konkurenčna prednost.
 • Nudimo celovite, učinkovite in kakovostne informacijske rešitve po konkurenčnih cenah in v dogovorjenih rokih.
 • Izdelke in storitve smo pripravljeni prilagoditi specifičnih zahtevam strank.
 • Vse naše delovanje je usmerjeno v učinkovito izpolnjevanje zahtev strank, s katerimi gradimo dolgoročen partnerski odnos.
 • Investiramo v raziskave in razvoj (R&R) ter se izobražujemo, kajti le nenehen razvoj zagotavlja obstoj in uspešnost našega podjetja v prihodnje.
 • Temelj dobrega dela je spoštovanje in motiviranje sodelavcev ter vodenje sodelavcev na način, ki zagotavlja doseganje ciljev kakovosti.

Vodstvo podjetja uresničuje sprejeto politiko kakovosti na tak način, da jo pozna, sprejema, da z njo seznanja zaposlene in jo uresničuje skupaj z njimi.