Računovodstvo v Perftech.Largu omogoča enostavno uporabo podjetjem, ki imajo interno računovodstvo ter tudi računovodskim servisom. Odlikuje ga enostavna uporaba ter boljši izkoristek dela, saj za vpisovanje podatkov porabite manj časa, vgrajene kontrole pa zminimizirajo možnost napak pri vnosu. Povezuje podjetje z zunanjim računovodskim servisom, pri čemur zagotavlja manj dela za oba subjekta.


Računovodstvo je sestavljeno iz:

 • Glavne knjige

Saldakonti so del glavne knjige, zaradi česar ni potrebno usklajevanje, prav tako ni potrebno izvajati dvakratnega knjiženja. Z glavno knjigo je združeno tudi stroškovno računovodstvo. Knjižbe lahko spremljamo tako na nivoju stroškovnih mest, profitnih centrov, projektov (delovnih nalogov). Podatki se iz ostalih modulov v glavno knjigo prenašajo avtomatsko. Možen je avtomatski uvoz bančnih izpiskov. S pomočjo generatorja bilanc si lahko uporabniki sami pripravljajo predloge vseh poslovnih poročil, ki jih sestavljajo na podlagi bruto bilanc.

 • Davčne knjige

Perftech.Largo omogoča učinkovito vodenje predpisanih davčnih evidenc in obračun davka na dodano vrednost. Podatki se v davčno knjigo prenašajo avtomatsko iz vhodne knjige in prodaje.

Obračun davka lahko izvajamo za različna obdobja - mesečno, kvartalno ali polletno, hkrati lahko pripravimo tudi temeljnico za knjiženje obračuna v glavno knjigo.

Omogočena sta tudi kontrola in preverjanje usklajenosti davčne in glavne knjige.

 • Knjiga vhodnih faktur

Ob vnosu materialnih faktur se le-te povežejo s prevzemnicami, s čimer zagotovimo vse potrebne podatke za materialni obračun. Vhodne fakture lahko vežemo tudi na delovne naloge in s tem povečujemo njihovo vrednost. Ob likvidaciji faktur se avtomatsko pripravijo domači in tuji plačilni nalogi. Iz vhodne knjige izvajamo tudi paket plačil za uvoz na poslovne banke. Vsi računi, ki jih vpišemo v vhodno knjigo, se avtomatsko prenesejo v glavno knjigo in davčno knjigo.

Značilnosti:

 • Možnost knjiženja v več valutah
 • Možnost spremljanja vknjižb po stroškovnih mestih in profitnih centrih in na nivoju delovnih nalogov (projektov)
 • Avtomatsko knjiženje bančnih izpiskov
 • Avtomatsko knjiženje stotinskih izravnav in tečajnih razlik
 • Kontrola vknjižb med glavno knjigo, davčno knjigo, knjigo vhodnih računov in knjigo uzdanih računov
 • Izračun, izpis ter generiranje vknjižb za zamudne obresti
 • Računalo za obresti in možnost izračuna obresti po poljubni (medbančni) obrestni meri
 • Priprava predlogov, izpisi in generiranje vknjižb za medsebojne in verižne kompenzacije
 • Izpisi opominov in IOP obrazcev
 • Spremljanje predvidenih prilivov in odlivov
 • Enostavna priprava poročil za poročanje
 • Izpis bruto bilance in kontne kartice po različnih kriterijih
 • Priprava in izvoz podatkov za statistiko finančnih računov
 • Priprava datoteke za poročilo SKV
 • Vrtilna tabela nad dnevnikom glavne knjige
 • Avtomatsko zaključevanje prometa za poslovno leto
 • Vnos, pregledovanje in popravljanje prejetih računov dobaviteljev
 • Zagotavljanje vseh podatkov za prenos v davčno in glavno knjigo
 • Ovrednotenje prevzemov ob vnosu računa dobavitelja
 • Razbijanje odvisnih stroškov na prevzemnice
 • Možnost razbijanja enega računa dobavitelja na več stroškovnih mest ali kontov ali po fiksnih ključih na več stroškovnih mest
 • Izpis knjige prejetih računov in drugih pregledov
 • Likvidacija in avtomatska priprava plačilnih nalogov
 • Priprava paketov za elektronsko plačevanje
 • Avtomatska priprava temeljnice za knjiženje izvedenih plačil
 • Avtomatski prenos prejetih računov v glavno in v davčno knjigo
 • Vrtilna tabela nad vhodnimi računi
 • Različne analize prejetih računov in možnost izvoza podatkov za nadaljnje analize
 • Avtomatski prenos podatkov v davčne knjige iz vhodne knjige, prodaje in maloprodaje
 • Knjiga prejetih računov z možnostjo ročnih vnosov
 • Knjiga izdanih računov z možnostjo ročnih vnosov
 • Izpisi vseh knjig po več možnih kriterijih
 • Obračun davka s sočasno pripravo rekapitulacijskega poročila in poročila o dobavah po 76.a členu
 • Pregled in izpis obračuna ter izvoz datoteke za poročanje
 • Avtomatsko generiranje vknjižb ob zaključku obračuna
 • Zapiranje davčnih knjig

Zgodbe o uspehu

 • Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj omogoča lažje operativno delo in lažje pregledovanje podatkov. Ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi rešitvami.  
  KOTO d.o.o., Luka Babnik
 • Perftech.Largo je v hiši že dolgo vrsto let. Leta razvoja in podpore so nam prinesla informacijski sistem, ukrojen po meri uporabnika, stabilen, učinkovit in prilagodljiv.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek
 • Hospitality rešitev Yolanda nam je privarčevala ogromno denarja, popolnoma vsa gradbena dela in motenje gostov, saj smo rešitev lahko izvedli na obstoječi kabelski infrastrukturi.
  Hotel Slon, Gregor Jamnik, direktor
 • Perftech.MIS je prepričal tudi našega novega belgijskega lastnika in g. Barta Moonena iz nadzorne službe. Za vpogled našega poslovanja si je izbral ravno to aplikacijo. Dobro se zaveda, da ima s tem vse pomembne podatke takoj na dlani. Kjerkoli in kadarkoli.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek

Želite izvedeti več?

Pošljite nam povpraševanje preko elektronskega obrazca.