Modul Proizvodnja je namenjen za učinkovito pripravo, planiranje, spremljanje in analiziranje dogajanj v proizvodnih procesih, ki so po svojem značaju unikatni, maloserijski, velikoserijski ter kontinuirani. S standardnim naborom funkcij, ki jim po potreb dodamo nove funkcije po želji naročnika, dobimo učinkovit in zanesljiv informacijski sistem, ki ga uporabljajo podjetja iz naslednjih panog: tekstilne, orodjarske, predelava plastike, lesne, procesne, kemijske, transportne, avtomobilske, kovinsko-predelovalne, gradbene in komunalne ter ostalih.

 

Značilnosti:

 • Proizvodni modul vas zaradi svoje odprtosti in nastavljivosti ne sili, da svojo organizacijo spreminjate, ampak informacijski sistem prilagodite njej
 • Matični podatki, tehnološka kosovnica in tehnološki postopki omogočajo enostaven in kvaliteten vnos potrebnih podatkov in variant za delovanje proizvodnega modula in nudijo povezave na dokumente, ki so shranjeni v poljubni elektronski obliki
 • Kalkulacije in kalkulacije s simulacijo - v vsakem trenutku lahko ugotovimo lastno ceno naših izdelkov in jo primerjamo s prodajno ceno ter analiziramo dejavnike, ki vplivajo na njeno ceno
 • Projekti - projektni način dela in organiziranosti
 • Delovni nalogi, režijski nalogi in storitveni nalogi - enostaven razpis v povezavi z naročili prodaje, podpora storitveni dejavnosti
 • Beleženje opravljenega dela - nadzor nad potekom proizvodnje, izkoriščenost delovne sile, doseganje norm in izračun plač
 • Obračun in analiza delovnih nalogov - za vsak delovni nalog lahko ugotovimo dejanske stroške in nedokončano proizvodnjo ter razliko med planiranim in dejansko opravljenim
 • Inventura - po mnenju uporabnikov rešena na učinkovit in enostaven način
 • Skladiščno poslovanje - poleg klasičnih izdaj, prejemov, medskladiščnih prenosov, prenosov med identi in osebnih zadolžitev, imamo nabor funkcionalnosti, ki omogočajo poenostavitev opravil in skrajšajo potreben čas za ta opravila. Omogočeno je spremljanje izmeta in razlogov zanj
 • Materialni obračun - po izbrani metodi izračunavamo vrednost prejemov in porabe ter podatke avtomatsko prenesemo v Glavno Knjigo
 • Vodenje zalog po serijskih številkah in saržah

Kosovnice:

 • Kosovnice in materialni normativi v dveh merskih enotah
 • Aktivni in neaktivni alternativni materiali
 • Fantomske kosovnice
 • Kopiranje in uvažanje kosovnic
 • Izpis enonivojske, sumarne in strukturne kosovnice ter pripadnosti
 • Verifikacije izdelkov in zgodovina sprememb
 • Zamenjava matičnih podatkov na vseh kosovnicah
 • Izpis kosovnice v tujem jeziku
 • Definiranja generiranja rezervacij in zahtevkov za nabavo
 • Zgodovina kosovnic

 

Tehnološki postopki:

 • Standardni postopki (označevanje po zaporedni številki ali po vneseni oznaki)
 • Operacije izdelave v tehnološkem postopku (standardni postopek, normativna osnova, čas nastavitve, čas dela, število delavcev, izkoristek, razmerje stroj delavec)
 • Stopnja zahtevnosti operacij
 • Alternativne tehnologije
 • Delovni centri (kapaciteta, stroški dela, nastavitve, fiksni stroški, strošek energije, strošek procesnega materiala, strošek dela delavcev, pripadnost SM, delavnici, skupini delovnih centrov, število strojev, medoperacijski zastoj)
 • Opis operacij izdelave in opis načina kontrole
 • Uporabljena orodja in procesni materiali
 • Kopiranje tehnoloških postopkov z izbiro načina kopiranja, izpis tehnoloških postopkov
 • Zgodovina sprememb tehnoloških postopkov

VODENJE PROIZVODNJE

Delovni nalogi:

 • Proizvodni in režijski delovni nalogi z različnimi statusi
 • Generiranje delovnih nalogov na osnovi naročil prodaje in matičnih podatkov
 • Posamični in skupinski (več izdelkov oz. polizdelkov na DN) delovni nalogi
 • Odpiranje serijskih številk ob odpiranju naloga
 • Avtomatsko generiranje podrejenih delovnih nalogov
 • Vnos poljubnega opisa na delovni nalog
 • Izračun neto potreb za delovni nalog
 • Rezervacije materialov in kapacitet
 • Možnost dodatnega razpisa materiala in operacij na delovni nalog
 • Izpis delovne dokumentacije (delovni nalog, materialna lista, prevzemnica izdelkov, delovni listi) z možnostjo izbire izpisa opisa, kosovnice, zbira kapacitet, kontrolnega opisa, opisa delovnega postopka, uporabljenih orodij, potrošnih materialov, orodij, izpis nalepk. Delovno dokumentacijo je možno izpisovati na več različnih tiskalnikov hkrati
 • Pregled nad potekom izdelave po delovnih nalogih in nad nedokončanimi in nezaprtimi delovnimi nalogi
 • Storitveni nalogi z postavkami in povezava na naročila v prodaji
 • Možnost vnosa potrebnega materiala in potrebnih operacij na storitveni nalog
 • Zajem opravljenega dela in porabljenega materiala
 • Izpis storitvenega naloga
 • Iskanje in pregled storitvenih nalogov (materiali, delo, dodatni stroški z in brez vhodnih faktur)
 • Generiranje fakture za storitveni nalog
 • Beleženje opravljenega dela po operacijah – norme in skupinske norme s črtno kodo
 • Zajem dela, ki je in ni vezano na delovni nalog
 • Zajem dela vezanega na potek delovnega naloga po količini in porabljenem času z beleženjem izmeta ter po količini z beleženjem izmeta
 • Prenos ur v plače
 • Pregled opravljenih ur za delavca in za delovni nalog
 • Pregled nad opravljenimi urami po delovnih centrih in vrstami ur

 

Planiranje proizvodnje:

 • Izračun neto potreb in razpoložljivosti ter generiranje zahtevkov za nabavo
 • Prelansiranje delovnih nalogov

Zgodbe o uspehu

 • Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj omogoča lažje operativno delo in lažje pregledovanje podatkov. Ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi rešitvami.  
  KOTO d.o.o., Luka Babnik
 • Perftech.Largo je v hiši že dolgo vrsto let. Leta razvoja in podpore so nam prinesla informacijski sistem, ukrojen po meri uporabnika, stabilen, učinkovit in prilagodljiv.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek
 • Hospitality rešitev Yolanda nam je privarčevala ogromno denarja, popolnoma vsa gradbena dela in motenje gostov, saj smo rešitev lahko izvedli na obstoječi kabelski infrastrukturi.
  Hotel Slon, Gregor Jamnik, direktor
 • Perftech.MIS je prepričal tudi našega novega belgijskega lastnika in g. Barta Moonena iz nadzorne službe. Za vpogled našega poslovanja si je izbral ravno to aplikacijo. Dobro se zaveda, da ima s tem vse pomembne podatke takoj na dlani. Kjerkoli in kadarkoli.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek

Želite izvedeti več?

Pošljite nam povpraševanje preko elektronskega obrazca.