Modul Osnovna sredstva je namenjen vodenju analitične evidence osnovnih sredstev ter obračunu amortizacije. Modul je povezan z moduloma Vhodna knjiga, iz katere se lahko prenašajo podatki o novih nabavah, ter Glavno knjigo, v katero se prenašajo temeljnice o obračunani amortizaciji. Omogoča razvrščanje osnovnih sredstev na stroškovna mesta, konte, lokacije ter amortizacijske skupine. 

Značilnosti:

 • Analitični pregled osnovnih sredstev
 • Možnost razvrščanja osnovnih sredstev po stroškovnih mestih, kontih, lokacijah, amortizacijskih skupinah
 • Omogočeno vodenje osebnih zadolžitev
 • Možnost delitve amortizacije osnovnega sredstva na več stroškovnih mest po ključih
 • Možnost prenosa podatkov novih nabav iz modula Vhodna knjiga
 • Možnost vnosa dograditev kot svojo inventarno številko,
 • Možnost odpisov, delnih odtujitev ter sprememb vrednosti
 • Možnost združevanj osnovnih sredstev
 • Vodenje osnovnih sredstev v pripravi z začasnimi inventarnimi številkami (investicije v teku) in ločena evidenca drobnega inventarja
 • Mesečni obračun amortizacije
 • Avtomatski prenos temeljnice obračuna amortizacije v modul Glavna knjiga
 • Analitična evidenca o spremembah in popravkih vrednosti
 • Izpisi seznama, kartic, dnevnika, obračuna amortizacije osnovnih sredstev, po več kriterijih, nalepk z INVŠT
 • Priprava podatkov za popis osnovnih sredstev, vnos podatkov inventure in izpisi poročil inventure
 • Možnost vnosa podatkov inventure z optičnimi čitalci

Zgodbe o uspehu

 • Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj omogoča lažje operativno delo in lažje pregledovanje podatkov. Ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi rešitvami.  
  KOTO d.o.o., Luka Babnik
 • Perftech.Largo je v hiši že dolgo vrsto let. Leta razvoja in podpore so nam prinesla informacijski sistem, ukrojen po meri uporabnika, stabilen, učinkovit in prilagodljiv.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek
 • Hospitality rešitev Yolanda nam je privarčevala ogromno denarja, popolnoma vsa gradbena dela in motenje gostov, saj smo rešitev lahko izvedli na obstoječi kabelski infrastrukturi.
  Hotel Slon, Gregor Jamnik, direktor
 • Perftech.MIS je prepričal tudi našega novega belgijskega lastnika in g. Barta Moonena iz nadzorne službe. Za vpogled našega poslovanja si je izbral ravno to aplikacijo. Dobro se zaveda, da ima s tem vse pomembne podatke takoj na dlani. Kjerkoli in kadarkoli.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek

Želite izvedeti več?

Pošljite nam povpraševanje preko elektronskega obrazca.