Modul Materialno gospodarjenje (Skladiščno poslovanje) omogoča kvalitetno upravljanje in vodenje skladišča oz. sistema skladišč. Omogočen je prejem in izdaja materiala, vodenje po črtni kodi, vrednostno spremljanje zalog s povezavo na različne kalkulacije in cenike. V tem modulu se vodita materialni obračun in inventura. Zagotovljena je povezava z glavno knjigo (temeljnica). 

Značilnosti:

 • Materialni obračuni po LIFO, FIFO, povprečni drseči ceni, stalni ceni z odmiki in povprečni tehtani ceni
 • Avtomatski prenos temeljice v glavno knjigo
 • Izdaje, prejemi, medskladiščni prenosi, prenosi med matičnimi podatki in osebne zadolžitve
 • Vodenje serijskih številk
 • Spremljanje napak in vzrokov napak z analizo rezultatov
 • Izdaje materialov na delovni nalog iz rezervacij
 • Prejem izdelkov v skladišče s črtno kodo
 • Prejem izdelkov ob hkratni izdaji materialov
 • Izpis kartice prometa, prometa po dokumentih in kartice prometa po serijskih številkah z izbiro različnih kriterijev izpisa
 • Pregledi prometa in zaloge po lokacijah z izbiro različnih kriterijev
 • Nastavljanje kontrole prometnih transakcij (kombinacije dokumentov, vrst prometa, negativna zaloga, statusi delovnih nalogov)
 • Avtomatsko polnjenje minimalnih zalog materiala
 • Inventura (generiranje podatkov za inventuro, pomožni popisni list, vnos popisa v računalnik, izračun knjižnega stanja, kontrolni izpis neobračunanih identov za inventuro, kreiranje prometa popisnih razlik, izpis predloga (temeljnice) za knjiženje popisnih razlik
 • Vodenje sarž in lokacij znotraj skladišč
 • Lastnosti sarž in certifikat kakovosti za sarže
 • Prenos cen iz cenika v cenik
 • Podpora Kanban sistemu vodenja proizvodnje
 • Nastavitev skladiščnih dokumentov na uporabnika

Kalkulacije:

 • Kalkulacije z možnostjo simulacij količine vgrajenih materialov, cen materialov ter uporabljenih delovnih centrov in cene delovnih centrov
 • Predkalkulacija izdelkov in polizdelkov po nivoju vgradnje ter stroških dela, nastavitve procesnega materiala, kooperacije, energije, fiksnih stroškov in stroškov dela delavcev
 • Nastavitev formul za izračun posamičnih stroškov v kalkulaciji
 • Obračuni delovnih nalogov in nedokončane proizvodnje po planski ceni materiala in dela ter stroškov, po dejanski ceni materiala (iz materialnega obračuna) in planski ceni dela ter stroškov, po dejanski ceni materiala in dejanski ceni dela ter stroškov (dejanske plače direktnega dela, dejanski stroški, ki so nastali v obdobju knjiženi v Vhodni Knjigi ali Glavni Knjigi)
 • Analiza delovnih nalogov – planirano/realizirano
 • Analiza porabe materiala v prevzetih izdelkih na skladišče

Zgodbe o uspehu

 • Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj omogoča lažje operativno delo in lažje pregledovanje podatkov. Ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi rešitvami.  
  KOTO d.o.o., Luka Babnik
 • Perftech.Largo je v hiši že dolgo vrsto let. Leta razvoja in podpore so nam prinesla informacijski sistem, ukrojen po meri uporabnika, stabilen, učinkovit in prilagodljiv.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek
 • Hospitality rešitev Yolanda nam je privarčevala ogromno denarja, popolnoma vsa gradbena dela in motenje gostov, saj smo rešitev lahko izvedli na obstoječi kabelski infrastrukturi.
  Hotel Slon, Gregor Jamnik, direktor
 • Perftech.MIS je prepričal tudi našega novega belgijskega lastnika in g. Barta Moonena iz nadzorne službe. Za vpogled našega poslovanja si je izbral ravno to aplikacijo. Dobro se zaveda, da ima s tem vse pomembne podatke takoj na dlani. Kjerkoli in kadarkoli.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek

Želite izvedeti več?

Pošljite nam povpraševanje preko elektronskega obrazca.