• Perftech.Largo rešitev, plod našega razvoja

Kadri in plače

To področje podpirata modula Obračun plač in Kadrovska evidenca, ki v medsebojni povezavi nudita našim uporabnikom učinkovito poslovanje. Za vas tudi spremljamo zakonodajo in zagotavljamo, da vse zakonske spremembe v obeh modulih pridejo do vas pravočasno in z ustreznimi navodili.

Zahtevam kadrovske funkcije v vašem podjetju odgovarja modul Kadrovska evidenca, saj omogoča vodenje osnovnih podatkov o delavcih, podatkov o delovni dobi, zaposlitvi, izobrazbi, o stroškovnem mestu, delovnem mestu, plačilnem razredu, tarifni skupini in organizacijski skupini. Zagotavlja kreiranje predpisanih obrazcev (M-1...) in različne izpise in izbor poljubnih podatkov na izpisih.

Poleg naštetih zmožnosti modula smo razvili dodatne funkcionalnosti:

 • evidentiranje sprememb podatkov v arhivu,
 • vodenje zgodovine razporeditve delavcev (po stroškovnih mestih, delovnih mestih, plačilnih razredih, tarifni skupini in organizacijski skupini)
 • izračun in vodenje dopusta,
 • samostojno oblikovanje pogodb in odločb, arhiviranje in izpisovanje le teh,
 • evidenca izobraževanj,
 • sistem ocenjevanja,
 • vodenje letnih razgovorov s spremljanjem kompetenc.

Modul Obračun plač smo razvili in zakonsko podprli z namenom obračuna plač zaposlenim v gospodarskih družbah, javnem sektorjih in za samostojne podjetnike.
Poleg povezave s Kadrovsko evidenco, ki je odvisna od načina izračuna plač, smo modul za naše uporabnike nadgradili s povezavami in funkcionalnostmi, kot so:

 • obračun drugih dohodkov (avtorski honorar, pogodbeno delo, sejnine...),
 • vodenje članarin, kreditov, izvršb, PDPZ,
 • možnost samostojnega oblikovanja in spreminjanja načina obračuna plač,
 • ePlače - elektronsko pošiljanje z gesli zavarovanih dokumentov v PDF/A obliki (plačilne liste, obvestilo o plačani dohodnini, obrazec M4, obvestila o dopustih in druga), kar zagotavlja večjo produktivnost zaposlenih in nižje stroške, posredovanje dokumentov, 
 • povezava s Ciklon.ePlace dodatno pomeni elektronsko potrditev prejema plačilne liste, reševanje in elektronsko hrambo le teh ter pripadajočih dokumentov, nadzor nad dostopi do dokumentacije samo pooblaščenim osebam,
 • povezave z Glavno knjigo,
 • povezave s Proizvodnjo.

Zgodbe o uspehu

 • Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj omogoča lažje operativno delo in lažje pregledovanje podatkov. Ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi rešitvami.  
  KOTO d.o.o., Luka Babnik
 • Perftech.Largo je v hiši že dolgo vrsto let. Leta razvoja in podpore so nam prinesla informacijski sistem, ukrojen po meri uporabnika, stabilen, učinkovit in prilagodljiv.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek
 • Hospitality rešitev Yolanda nam je privarčevala ogromno denarja, popolnoma vsa gradbena dela in motenje gostov, saj smo rešitev lahko izvedli na obstoječi kabelski infrastrukturi.
  Hotel Slon, Gregor Jamnik, direktor
 • Perftech.MIS je prepričal tudi našega novega belgijskega lastnika in g. Barta Moonena iz nadzorne službe. Za vpogled našega poslovanja si je izbral ravno to aplikacijo. Dobro se zaveda, da ima s tem vse pomembne podatke takoj na dlani. Kjerkoli in kadarkoli.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek

Želite izvedeti več?

Pošljite nam povpraševanje preko elektronskega obrazca.