NOVICE
  
RAČUNALNIŠKA OPREMA
NOVOSTI  VERZIJE
Perftech.Largo 

Prijava uporabnikov

KOTO d.o.o., Luka Babnik

Družba KOTO d.o.o. se je v letu 2011 odločila za zamenjavo informacijskega sistema in za nov celovit informacijski sistem izbrala sistem Perftech.LARGO, ki je bil uspešno uveden 01.01.2013. Po nekaj mesečnem rednem delu v novem sistemu v družbi ugotavljamo, da je bila odločitev za Perftech.LARGO pravilna. Sistem pokriva vse specifične zahteve, ki so unikatne v naših poslovnih procesih, obenem nudi vso zahtevano podporo na vseh standardnih poslovnih procesih. Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj sistem uporabnikom omogoča lažje operativno delo, kot tudi lažje pridobivanje/pregledovanje podatkov, z sistemskega vidika pa ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi sistemi in rešitvami.