• Perftech.Plan zagotavlja nadzorovano in planirano prihodnost poslovne poti

Planirajte, simulirajte in spremljajte uspešnost poslovanja!
Kako pri procesu planiranja uporabiti že znane podatke iz poslovnega sistema?
Kaj se zgodi z dobičkom, če se ključna surovina podraži?
Kako narediti različne simulacije glede na različne vhodne podatke? Kako to spremljati?
Imamo lahko več različnih verzij plana?
Bi želeli planirati celovito – plan prodaje, nabave, proizvodnje, izkaza uspeha, bilance stanja, kazalnike poslovanja?
Kako narediti rebalans plana in nato spremljanje poslovanja glede na spremenjene vhodne podatke?

Rešitev Perftech.Plan vam omogoča enostavno planiranje, simuliranje in spremljanje uspešnosti poslovanja in proces planiranja bo zagotovo olajšan, da gornja vprašanja ne bodo več aktualna.
Pri procesu planiranja uporabite že znane podatke iz poslovnega informacijskega sistema Perftech.Largo. V aplikaciji boste pripravili  plan prodaje po različnih kriterijih, dodali stroške po kontih in naredili poljubne verzije plana prodaje ter različne verzije stroškov. To je osnova za več možnih simulacij:

 • plana nabave,
 • proizvodnje,
 • izkaza uspeha,
 • bilance stanja in
 • kazalnikov poslovanja.
Ker so vsi podatki zapisani v podatkovnem skladišču, lahko v analizah  managerskega informacijskega sistema Perftech.MIS primerjate dosežene rezultate s planiranimi. V obliki nadzorne plošče si oblikujete tudi prikaz kazalnikov uspešnosti, ki jih redno spremljate in vam pomenijo ključna merila za uspešnost poslovanja. 

Zgodbe o uspehu

 • Z uvedbo sistema Perftech.LARGO smo naredili korak naprej, saj omogoča lažje operativno delo in lažje pregledovanje podatkov. Ponuja dodatne razvojne možnosti in povezave z drugimi poslovnimi rešitvami.  
  KOTO d.o.o., Luka Babnik
 • Perftech.Largo je v hiši že dolgo vrsto let. Leta razvoja in podpore so nam prinesla informacijski sistem, ukrojen po meri uporabnika, stabilen, učinkovit in prilagodljiv.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek
 • Hospitality rešitev Yolanda nam je privarčevala ogromno denarja, popolnoma vsa gradbena dela in motenje gostov, saj smo rešitev lahko izvedli na obstoječi kabelski infrastrukturi.
  Hotel Slon, Gregor Jamnik, direktor
 • Perftech.MIS je prepričal tudi našega novega belgijskega lastnika in g. Barta Moonena iz nadzorne službe. Za vpogled našega poslovanja si je izbral ravno to aplikacijo. Dobro se zaveda, da ima s tem vse pomembne podatke takoj na dlani. Kjerkoli in kadarkoli.
  TKK Srpenica d.d., IT oddelek

Želite izvedeti več?

Pošljite nam povpraševanje preko elektronskega obrazca.